เกี่ยวกับเรา

 

บริษัท เอจีเก้า มีเดีย จำกัด ของเราบริการด้านการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร
โดยรวบรวมบุคลากรที่มีประสบการณ์ในแวดวงสื่อโฆษณา และสื่อสารการตลาด มาดำเนินงานผ่านกลยุทธ์ทางการสื่อสาร
ที่โดดเด่น เน้นการเข้าถึงความต้องการของลูกค้า เพื่อนำไปวางแผนปฏิบัติงานแบบบูรณาการให้ประสบความสำเร็จอย่างสูงสุด
มุ่งเน้นยกระดับภาพลักษณ์ให้แก่สินค้า บริการของลูกค้าและองค์กรเพื่อผลักดันให้ทุกธุรกิจของลูกค้าประสบความสำเร็จ

เป้าหมายการทำงานของเราคือ สร้างสรรค์งานโฆษณาและประชาสัมพันธ์ เราดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
ภายใต้การเอาใจใส่ทุกรายละเอียด โดยการทำงานร่วมกับความเห็นชอบของลูกค้าในทุกขั้นตอน เพื่อให้เข้าถึงความต้องการที่แท้จริง
และบรรลุตามวัตถุประสงค์ทางการตลาดของแต่ละสินค้า ภายใต้ปรัชญาการทำงาน ด้วยความซื่อสัตย์ จริงใจ และใส่ใจทุกรายละเอียด
งานของเรา
ออกแบบสื่อโฆษณา
การบริหารและจัดการสื่อโฆษณา
ออกแบบเว๊ปไซต์
ออกแบบแพ็คเกจ
ผลิตภัณฑ์
งานกราฟฟิกดีไซน์
วางแผนระบบสื่อโฆษณาทั่วประเทศ
ออกแบบบูธแสดงสินค้าและติดตั่งทั่วประเทศ
ออกแบบตกแต่งร้านคา
บริการประชาสัมพันธ์โฆษณาเฉพาะด้าน
ให้คำปรึกษาด้านการตลาด ผลงานของเราที่ผ่านมาได้แสดงให้เห็นว่าลูกค้าให้ความใว้วางใจบริษัทของเรา
บริษัท เอจีเก้า มีเดีย จำกัด